Hyppää sisältöön

Ympäristö

Toimintamme ei käy luonnon päälle

Edistämme uusiutumattomien materiaalien kierrätystä oman tuotekehityksemme tuloksena syntyneiden innovatiivisten lisälaitteidemme avulla. Työmenetelmämme mahdollistavat eri materiaalien erottelun kierrätettävään muotoon. Esimerkiksi Power Rollerilla tapahtuvassa metallipaalauksessa erotellaan kierrätettävä teräsbetonijäte huomattavasti entistä tehokkaammin ja vaivattomammin.

Kun käyttökelvottoman jätteen määrä pienenee, saavutetaan kustannustehokkuutta, ja on niin ikään helpompi noudattaa jätehuoltomääräyksiä käytännössä. Metallin kierrätys säästää energiaa ja tuottaa uusiokäyttöön raaka-ainetta, jolla on yhä kasvava kysyntä.

Huolehdimme tarkoin siitä, että kaikki työmenetelmämme ovat turvallisia ja ympäristöystävällisiä.

Savonlinnan PR-Urakointi Oy

Käsittelemme vuosittain suuria määriä teräsbetonia, joka syntyy pääosin purkamistamme teräsbetonirakennelmista kuten sillat ja rakennukset.

Käsittelemme myös muilta urakoitsijoilta syntynyttä betoniterästä. Toimintaamme kuuluu myös valurautakappaleiden pilkkominen, syvätiivistys ja konsultointi vaativissa purkukohteissa.

Katso kuvagalleriamme


 

Palvelut

Purkutyöt
Sillanpurku
Materiaalin käsittely
Betoninpurku
Haastavien kohteiden purkaminen
Metalliteollisuus
Kierrätys
Rakentaminen
Konsultointi
Talon purkaminen
Tuotekehitys