undefined

Purkamisen ammattilainen vuosikymmenten kokemuksella. Puramme suunnitelmallisesti, luotettavasti ja ympäristöä säästäen vaativat silta-ja betonipurkukohteet. Osaamisemme ja panostuksemme työhön antaa asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä heidän tärkeään erikoisosaamiseensa. Hoidamme purkamisen kokonaispalveluna.

Palvelut

Monipuolinen purkuosaaminen on käytössänne. Vaativissa työkohteissa olemme parhaimmillamme. 

UUTTA 2018 
Palveluvalikoimamme laajenee asbestipurkuihin tytäryhtiömme PRU Asbesti Oy:n myötä. Yhteystiedot PRU Asbesti Oy: Suvi Brunou p. 050 5979689 suvi.brunou(at)pru.fi

Savonlinnan PR-Urakointi Oy on useissa yhteisissä menestyksellisesti suoritetuissa kohteissa luonut työmailleen oman jäljittelemättömän työilmapiirin. Osaaminen ja tahto suoriutua vaikeistakin tehtävistä on miellyttävää yhteistyötä. Kouluarvosanoin 10+.
Mikko Häkkinen / Suomen Haitta-aine
Yhteistyö yrityksenne kanssa on ollut rehellistä, avointa ja sujuvaa. Itselle päällimmäisenä on jäänyt mieleen suoraselkäinen tapa toimia, toiminnan joustavuus, ja ammattimainen ylpeys omasta tekemisestä. Rakennustyömailla aikataulut voi välillä elää suuntaa tai toiseen suunnitelmamuutosten tms. asioiden johdosta. Yrityksenne on kuitenkin pystynyt pitämään sovituista aikatauluista kiinni ja tarvittaessa joustanut esim. aloituksen siirryttyä teistä johtumattomista syistä. Yrityksenne toimintatavat ovat edistyksellisiä ja tilaajan tavoitteita huomioivia.
Mika Kallioväli / Lemminkäinen Infra Oy
Savonlinnan PR-Urakointi on Destian monivuotinen kumppani. Ammattitaitoisen ja vastuullisen purku-urakoitsijan kanssa yhteistyömme sujuu luotettavasti koko Suomen alueella.
Destia Oy
Yhteistyö on toiminut hienosti ja työt on valmistuneet sovituissa aikatauluissa. Sillanpurkutyöt ovat haastavia, koska niitä yleensä joudutaan tekemään muun liikenteen seassa. Kehä 1:llä sillanpurku onnistui liikenteen seassa hienosti. Syynä siihen varmasti on PR-urakoinnin ammattitaitoinen henkilöstö.
Teemu Palosaari / Graniittirakennus Kallio Oy

Materiaalin tehokas kierrättäminen on ollut yksi toimintamme kulmakiviä alusta alkaen. Edistämme uusiutumattomien materiaalien kierrätystä oman tuotekehityksemme tuloksena syntyneiden innovatiivisten lisälaitteidemme avulla. Työmenetelmämme mahdollistavat eri materiaalien erottelun kierrätettävään muotoon.

Kun käyttökelvottoman jätteen määrä pienenee, saavutetaan myös kustannustehokkuutta. Metallin kierrätys säästää energiaa ja tuottaa uusiokäyttöön raaka-ainetta, jolla on yhä kasvava kysyntä.